Εταιρικά Νέα

Αύξηση Στις Νομικές Υπηρεσίες Για Εργασιακές Διαφορές

Η δύσκολη οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα αλλά και παγκοσμίως, λόγω της οικονομικής κρίσης που διανύουμε, έχει πυροδοτήσει μια σημαντική αύξηση στις αναγγελίες ζημιών για νομικές διαφορές μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών. Η παρατήρηση αυτή έχει ενισχυθεί και από πρόσφατη ερευνά που διενήργησε ο όμιλος ARAG. Από την ανάλυση σχετικών στοιχείων προκύπτει αύξηση των νομικών υπηρεσιών που παρέχονται στους ασφαλισμένους της εταιρίας για εργασιακές διαφορές.

Οι σημαντικότερες δε αυξήσεις εντοπίζονται στην Ολλανδία, με ποσοστό αύξησης 60%, καθώς και στην Γερμάνια, με ποσοστό αύξησης πρώτου τρίμηνου να φτάνει το 20%. Ανάλογες αυξήσεις παρατηρούνται στην ARAG Ισπανίας οπού το πρώτο τρίμηνο του 2009 οι άνεργοι άγγιξαν τα 4.000.0000. Ακόμα, νομικές διαφορές για εργασιακά ζητήματα έχουν έρθει στο επίκεντρο και αντιμετωπίζονται καθημερινά σε χώρες της νότιας Ευρώπης όπως στην ARAG Ιταλίαs και στην ARAG Ελλάδος.

Ειδικότερα για την Ελλάδα παρατηρείται μεγάλη ζήτηση στην παροχή νομικών σύμβουλων από την μεριά των ασφαλισμένων με εξαρτημένη σχέση εργασίας στον ιδιωτικό τομέα αλλά και σε ειδικές κατηγορίες του δημόσιου τομέα.

 
Συντομεύσεις