Εταιρικά Νέα

Οι Οικογενειακές Επιχειρήσεις στην Υπάρχουσα Οικονομική Συγκυρία

Πρόσφατα η ARAG Γερμανίας διενέργησε ερεύνα με θέμα ¨οι οικογενειακές επιχειρήσεις στην υπάρχουσα οικονομική συγκυρία» . Καταναλωτές και εταιρία συζήτησαν, για δυο ώρες, πλεονέκτημα και μειονεκτήματα των οικογενειακών επιχειρήσεων. Το αποτέλεσμα της έρευνας έδειξε ότι οικογενειακές επιχειρήσεις κατέχουν προνομιούχα θέση στο μυαλό των καταναλωτών σε σχέση με εταιρίες «γίγαντες» που στερούνται «πρόσωπο». Ακόμα, διαπιστώθηκε ότι για τους πελάτες οι οικογενειακές επιχειρήσεις προσφέρουν μια ευχάριστη εναλλακτική επιλογή έναντι άλλων μεγάλων εταιριών.

Μεγάλη έκπληξη προκαλούν τα παραπάνω αποτελέσματα . Αναδεικνύουν όμως την μεγάλη ανασφάλεια που έχει δημιουργήσει η οικονομική κρίση στους πολίτες που τους στρέφει να αναζητούν γνώριμες και δοκιμασμένες άξιες.

 
Συντομεύσεις