Ν.Π. Διαχείρισης Πολυκατοικίας

Η διαχείριση γίνεται πιο εύκολη με την ARAG

Η διαχείρηση της πολυκατοικίας γίνεται τώρα πιο εύκολη αφού εξασφαλίζουμε τον διαχειριστή για θέματα που ανακύπτουν κατά την άσκηση των καθηκόντων του, για πράξεις, παραλήψεις ή παραβάσεις.
Επίσης προστατεύονται και οι κοινόχρηστοι χώροι και τα κοινόχρηστα αγαθά.

Συμβουλές

Συνεργάτες και ασφαλισμένοι στην ARAG έχουν την μοναδική δυνατότητα επικοινωνώντας με τα νομικά τμήματα της εταιρίας, άμεσα και υπεύθυνα να παίρνουν νομικές συμβουλές και κατευθύνσεις στα θέματα που τους απασχολούν.

 
Συντομεύσεις