Ν.Π. Ενοχικών Συμβάσεων

Η νομική απάντηση στους οφειλέτες σας

Για τον επιχειρηματία εκείνον που θέλει μια ολοκληρωμένη προστασία της επιχείρησής του με αυτήν την κάλυψη του παρέχεται η επιπλέον δυνατότητα να διεκδικεί αποτελεσματικά τις αξιώσεις κατά των οφειλετών του.

Συμβουλές

Συνεργάτες και ασφαλισμένοι στην ARAG έχουν την μοναδική δυνατότητα επικοινωνώντας με τα νομικά τμήματα της εταιρίας, άμεσα και υπεύθυνα να παίρνουν νομικές συμβουλές και κατευθύνσεις στα θέματα που τους απασχολούν.

 
Συντομεύσεις