Ν.Π. Εξωτερικών Φρουρών

 

Καθημερινά η ευθύνη αλλά και η προσωπική ακεραιότητα των Εξωτερικών Φρουρών, για την εξασφάλιση της ασφάλειας των Καταστημάτων Κράτησης, εξωτερικών χώρων, πέριξ αυτών κτλ, είναι μεγάλη και μπορεί να δοκιμαστεί ανά πάσα στιγμή. Σε μια τέτοια καθημερινή αβεβαιότητα, ο Εξωτερικός Φρουρός χρειάζεται και εκείνος προστασία και εξασφάλιση για τα νομικά θέματα που μπορεί να προκύψουν. Με το πρόγραμμα αυτό η ARAG τους προσφέρει λύσεις στα προβλήματα που τους απασχολούν.

Συμβουλές

Συνεργάτες και ασφαλισμένοι στην ARAG έχουν την μοναδική δυνατότητα επικοινωνώντας με τα νομικά τμήματα της εταιρίας, άμεσα και υπεύθυνα να παίρνουν νομικές συμβουλές και κατευθύνσεις στα θέματα που τους απασχολούν.

 
Συντομεύσεις