Ν.Π. Ελεγκτών - Σταθμαρχών ΕΘΕΛ

 

Ελεγκτές και σταθμάρχες μπορούν πλέον να αισθάνονται σίγουροι αφού με το πρόγραμμα αυτό εξασφαλίζονται από πλήθος καθημερινών θεμάτων που προκύπτουν κατά τη άσκηση των καθηκόντων τους.

Συμβουλές

Συνεργάτες και ασφαλισμένοι στην ARAG έχουν την μοναδική δυνατότητα επικοινωνώντας με τα νομικά τμήματα της εταιρίας, άμεσα και υπεύθυνα να παίρνουν νομικές συμβουλές και κατευθύνσεις στα θέματα που τους απασχολούν.

 
Συντομεύσεις