Τί είναι η Νομική Προστασία;

 

Είναι ο ασφαλιστικός κλάδος εκείνος στο οποίο ο ασφαλισμένος έναντι κάποιου ασφαλίστρου (παροχή) απαλλάσσεται από δικηγορικά έξοδα και δικαστικά δαπανήματα που αναλαμβάνει αντ΄ αυτού ο ασφαλιστής (αντιπαροχή) - προκειμένου να διεκδικήσει μία δίκαιη απαίτηση του ή να υπερασπίσει τον εαυτό του στα ποινικά δικαστήρια. Ασφαλώς το είδος και το εύρος των επί μέρους ασφαλιστικών καλύψεων εξαρτώνται απ το πρόγραμμα ασφάλισης που επιλέγει ο καθένας ανάλογα με το ενδιαφέρον και τις ανάγκες του.

Με άλλα λόγια ο ασφαλισμένος για Νομική Προστασία απαλλάσσεται από το οικονομικό βάρος μιας νομικής διαφοράς και έτσι ανενόχλητος παραφυλάσσει τα έννομα συμφέρονται του προς την κατεύθυνση που επιθυμεί.

Το γεγονός ότι ένας ασφαλιστικός οργανισμός αναλαμβάνει αυτό το οικονομικό βάρος εξισώνει τον κάθε ασφαλισμένο της ARAG με τον πιο ισχυρό αντίδικο, διευκολύνοντας του έτσι την πρόσβαση στην δικαιοσύνη.

 
Συντομεύσεις