Σε τι διαφέρει η Νομική Προστασία από την Αστική Ευθύνη;

 

Στην ασφάλιση Αστικής Ευθύνης, ο ασφαλισμένος που γίνεται υπαίτιος της πρόκλησης ζημίας σε τρίτους δεν αποζημιώνει ο ίδιος τους ζημιωθέντες αλλά η ασφαλιστική του εταιρία. Τέτοια ασφάλιση έχουμε υποχρεωτικά για το αυτοκίνητο και προαιρετικά για άλλους κινδύνους.

Ο ασφαλισμένος της Νομικής Προστασίας αναθέτει στην ασφαλιστική εταιρία να διεκδικήσει ως ζημιωθείς από την συμπεριφορά κάποιου άλλου, τις νόμιμες αξιώσεις αποζημιώσης του είτε εξωδίκως, είτε δικαστικώς, αναλαμβάνοντας η ασφαλιστική εταιρία όλα τα σχετικά έξοδα.

Στην μεν λοιπόν Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης αποζημιώνεται ένας τρίτος εξαιτίας τις συμπεριφοράς του ασφαλισμένου στη δε ασφάλιση Νομικής Προστασίας ο ίδιος ο ασφαλισμένος.

Τέλος, η ασφάλιση Νομικής Προστασίας αναλαμβάνει και τα έξοδα για την ποινική υπεράσπιση του ασφαλισμένου της, σε ένα χώρο που η ασφάλιση Αστικής Ευθύνης δεν ενεργοποιείται.

 
Συντομεύσεις