Γιατί ARAG και όχι την Νομική Προστασία της εταιρίας μου;

 

Στις περιπτώσεις όπου η ασφάλιση Νομικής Προστασίας ασκείται από την εταιρία που συγχρόνως ασκεί και τον κλάδο της Αστικής Ευθύνης, όπως για παράδειγμα συμβαίνει στην ασφάλιση αυτοκινήτου, δημιουργούνται πολλά και σοβαρά θέματα, όπως σύγκρουση συμφερόντων σε βάρος του ασφαλισμένου. Τέτοια σύγκρουση συμφερόντων υπάρχει, όταν για παράδειγμα ο τρίτος που προκαλεί ζημιά στο δικό σας όχημα ασφαλίζεται για Αστική Ευθύνη στην ίδια εταιρία με τη δική σας ή όταν η δική σας εταιρία δεν σας αποζημιώνει όπως θα έπρεπε από ένα συμβόλαιο φωτιάς, μικτής, κλοπής κ.λπ.

Αυτά αποφεύγονται στην περίπτωση που ο ασφαλιστής Νομικής Προστασίας ασκεί αποκλειστικά και εξειδικευμένα μόνο αυτόν τον κλάδο, όπως η ARAG.

 
Συντομεύσεις