Ν.Π. Φωτοβολταϊκών Εγκαταστάσεων

Φωτοβολταϊκά

Τα φωτοβολταϊκά συστήματα είναι η νέα τεχνολογία ενέργειας που αναπτύσσεται δυναμικά και βλέπουμε ότι βρίσκει από την πρώτη στιγμή απήχηση στον Έλληνα καταναλωτή. Η ARAG ανταποκρινόμενη άμεσα σε αυτό το κάλεσμα της αγοράς δημιούργησε ασφαλιστικά προγράμματα που διασφαλίζουν τον ιδιοκτήτη φωτοβολταϊκών συστημάτων από πιθανές αντιδικίες που θα απορρέουν από την εγκατάσταση αλλά και την εκμετάλλευση αυτών των πηγών ενεργείας.

Η ασφαλιστική προστασία περιλαμβάνει:

Νομική Προστασία Αποζημίωσης

Για την διεκδίκηση αξιώσεων αποζημίωσης σε περίπτωση ζημιάς της φωτοβολταϊκής εγκατάστασης από τρίτους

Ποινική Νομική Προστασία

Για την υπεράσπιση του ασφαλισμένου σε ποινικά δικαστήρια λόγω κατηγορίας που αναφέρεται στην παράβαση εξ αμελείας ποινικών διατάξεων, και έχουν σχέση με το αντικείμενο της ασφάλισης.

Νομική Προστασία Ενοχικών Συμβάσεων

Σε περίπτωση διαφορών από ενοχικές συμβάσεις, συμβάσεις με την ΔΕΗ, εγγύηση εγκαταστάτη, εγγύηση κατασκευαστή, εφόσον το αντικείμενο της διαφοράς υπερβαίνει το ετήσιο ασφάλιστρο που καταβάλλει εκάστοτε ο ασφαλισμένος.

Νομική Προστασία Εξ’ιδίων Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων

Για διαφορές εξ’ ιδίων ασφαλιστηρίων συμβολαίων, που καλύπτουν την ασφαλισμένη φωτοβολταϊκή εγκατάσταση, όπως πχ. πυρός, κλοπής, ζημίας από φυσικά φαινόμενα κλπ.

Η ασφαλιστική κάλυψη ισχύει στην Ελλάδα και εφόσον συντρέχει αρμοδιότητα Ελληνικών Δικαστηρίων.

Με την ARAG, είστε πιο δυνατός.
 
Συντομεύσεις