Ν.Π. Υπαλλήλων

 

Στις μέρες μας δέχονται κυρίως "επίθεση" τα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων με εξαρτημένη σχέση εργασίας. Η νομοθεσία αλλάζει και νέα δεδομένα εμφανίζονται. Οι εργαζόμενοι έχουν πλέον ένα δικηγόρο στο πλευρό τους.

Η ARAG πληρώνει για εσάς:

  • τις δικηγορικές αμοιβές
  • τα δικαστικά έξοδα
  • τις αποζημιώσεις των δικαστικών επιμελητών
  • τις αποζημιώσεις κλητευθέντων μαρτύρων και διοριζομένων από το δικαστήριο πραγματογνωμόνων
  • τα έξοδα και τέλη για προσφυγές ενώπιον διοικητικών αρχών και δικαστηρίων
  • την επιδικασθείσα στον αντίδικο δικαστική δαπάνη
ARAG. Το σήμα για Νομική Προστασία στην Ευρώπη.
 
Συντομεύσεις