Εταιρικά Νέα

Ο Όμιλος ARAG αντιμετωπίζει την κρίση με ανάπτυξη.

H ARAG παρά τις δυσμενείς, οικονομικές συνθήκες των ευρωπαϊκών αγορών, κατόρθωσε να σημειώσει ανάπτυξη το 2011 κατά 2,8%, ήτοι αύξηση ασφαλίστρων από 1,43 δισ. Ευρώ σε 1,47 δισ. Ευρώ τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Οι προβλέψεις για το 2012 είναι αισιόδοξες και παρά τις δύσκολες οικονομικές συγκυρίες, αναμένεται σταθερή ανάπτυξη του Ομίλου.

Η συνολική απόδοση της ARAG αυξήθηκε από 1,49 δισ. Ευρώ σε 1,51 δισ. Ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των εταιρειών παροχής υπηρεσιών του Ομίλου. Η εμφανής αύξηση κατά 144% του τεχνικού αποτελέσματος που ανήλθε σε 40,3 εκατ. Ευρώ, τονίζει τη λειτουργική ικανότητα του Ομίλου.

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό, όπως αναφέρει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ARAG, Dr. Paul Otto Fassbender, ότι τα ιδία κεφάλαια και του Ομίλου αυξήθηκαν, παρά την οικονομική κρίση, κατά 146,4 εκατ. Ευρώ και ανήλθαν συνολικά σε 5,4 δισ. Ευρώ.

Μετά την αύξηση των εξόδων ζημιών ύψους 927,5 εκατ. Ευρώ κατά το έτος 2010, το έτος 2011 παρατηρήθηκε μείωση αυτών στο ποσό των 905,5 εκατ. Ευρώ. Η συχνότητα ζημιών του Ομίλου μειώθηκε λόγω της καλής εξέλιξης ασφαλίστρων από 65,5% σε 62,6%. Όσον αφορά τα έξοδα σημειώθηκε μικρή αύξηση του ποσοστού από 34,5% σε 35,8%. Βασική αιτία αυτών είναι η εμφανώς βελτιωμένη παραγωγή 19% στη γερμανική αγορά, που οδήγησε σε αυξημένες προμήθειες.

Στην Νομική Προστασία, το μεγαλύτερο τμήμα του Ομίλου, αυξήθηκαν τα ασφάλιστρα παρά την αβεβαιότητα στις περισσότερες ευρωπαϊκές αγορές από 706,5 εκατ. σε 713,9 εκατ. Ευρώ. Τα ασφάλιστρα από τη Νομική Προστασία διεθνώς αυξήθηκαν κατά 2,5% και ανήλθαν σε 417 εκατ. Ευρώ, έναντι 406,7 εκατ. Ευρώ το προηγούμενο έτος. Η ARAG στην Ολλανδία σημείωσε ποσοστό ανάπτυξης 3,3%, στην Ιταλία 4,3%, στις ΗΠΑ 7%, που αποτελούν και τα μεγαλύτερα ποσοστά ανάπτυξης. Με τον τρόπο αυτό ενισχύεται στον τομέα αυτό η θέση της ARAG μεταξύ των τριών κορυφαίων παγκοσμίως εταιρειών Νομικής Προστασίας.

Όλα τα ανωτέρω συνηγορούν υπέρ της σταθερής ανάπτυξης του Ομίλου και αποδεικνύει ότι ο Όμιλος με τις υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και καινοτομίας, παρά την κρίση, μεγαλώνει, ενισχύοντας την θέση του στην διεθνή αγορά υπό την νέα της νομική μορφή ως ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ “ARAG SE”.

 
Συντομεύσεις