Εταιρικά Νέα

ARAG SE - Το νέο εταιρικό όνομα

Ως γνωστόν η γερμανική εταιρία ARAG άλλαξε νομική μορφή και επωνυμία. Το νέο της όνομα είναι ARAG SE, αποκτώντας την μορφή της «Ευρωπαϊκής Εταιρίας» (Societeas Europaea – SE).

Η μετατροπή έγινε σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 4 της SE – VO (υπ’ αριθμ. 21572001 ευρωπαϊκή οδηγία του Συμβουλίου της 08.10.2001) και σύμφωνα με το άρθρο 37 παρ. 2 της ίδιας οδηγίας, ούτε η λύση της προϋπάρχουσας εταιρίας, ούτε η δημιουργία νέου νομικού προσώπου επήλθε.

Στην διοίκηση της εταιρίας δεν επήλθε καμία αλλαγή. Όπως και πριν, η εταιρία διοικείται από Διοικητικό και Εποπτικό Συμβούλιο. Τα μέλη του Δ.Σ. παραμένουν τα ίδια και έδρα της κεντρικής διοίκησης παραμένει το Ντίσελντορφ Γερμανίας.

Με την μετατροπή της εταιρίας σε SE (Ευρωπαϊκή Εταιρία ) αλλάζει η δομή των θυγατρικών της εταιριών, που μέχρι τέλους του 2012 θα μετατραπούν σε υποκαταστήματα. Η νέα δομή εξυπηρετεί την συγκράτηση κεφαλαίων, την ενιαία δομή στις μηχανογραφικές εφαρμογές, τον ενιαίο σχεδιασμό προϊόντων – πωλήσεων – ζημιών, αλλά και το στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης του ομίλου. Έτσι λοιπόν η εταιρία θα λειτουργεί ως ένα ισχυρό σύνολο των επί μέρους δυνάμεων της, που τώρα συνδιαλέγονται, σχεδιάζουν μαζί και αναπτύσσονται σαν δυνατή ολότητα.

Στην φάση αυτή και σαν συνεκτική ουσία των εταιριών του ομίλου, μεγάλο ρόλο παίζουν τα ARAG ESSENTIALS. Οι βασικές δηλ. εταιρικές αρχές και αξίες που έχουν αναδειχθεί ως το «όραμα» και ως «η εντολή» που έχουν όλοι – διοίκηση & προσωπικό – που συνοψίζονται στα παρακάτω:
Πρωτοποριακό Πνεύμα – Πειθαρχία – Εντιμότητα – Διορατικότητα – Ανοιχτό Πνεύμα – Δράση.

 
Συντομεύσεις