Ν.Π. Οχήματος & Οδηγού

Περισσότερη σιγουριά στο ταξίδι σας

Ολοκληρώνει το υποχρεωτικό ασφαλιστήριο αστικής ευθύνης έναντι τρίτων & εξασφαλίζει τον ίδιο τον ιδιοκτήτη ή οδηγό του οχήματος, να διεκδικεί τα έννομα δικαιώματα του, χωρίς καμιά απολύτως οικονομική επιβάρυνση.
Μια εξαιρετικά χρήσιμη κάλυψη που τον βγάζει από τα δύσκολα.

Ενδεικτικά Παραδείγματα

  1. Μετά από ένα ατύχημα ο υπαίτιος οδηγός δεν κάνει δήλωση αποδοχής ευθύνης ώστε να αποζημιωθείτε εξώδικα από την εταιρία του.
  2. Ο υπαίτιος οδηγός αμφισβητεί την ευθύνη του παρά το γεγονός ότι βάσιμα ευθύνεται και η ασφαλιστική του εταιρία δεν σας αποζημιώνει.
  3. Η υπαίτια ασφαλιστική εταιρία αποδέχεται την ευθύνη της αλλά προσφέρει λιγότερα από την πραγματική σας ζημιά.
  4. Για το ατύχημα που προκαλέσατε, ο αντίδικος ανυπαίτιος οδηγός ελπίζετε πως θα αποζημιωθεί από την ασφαλιστική σας εταιρία. Λόγω του τραυματισμού του όμως, μην ξεχνάτε, πως στο μέλλον θα αντιμετωπίσετε κατά κανόνα κάποιο ποινικό δικαστήριο. Επομένως χρειάζεσθε εξειδικευμένους δικηγόρους να σας υπερασπιστούν.
  5. Το καινούριο αυτοκίνητο που αγοράσατε παρουσιάζει προβλήματα και σας λένε ότι η εγγύηση δεν σας καλύπτει. Το παλιό σας αυτοκίνητο που επισκευάσατε, παρουσιάζει κακοτεχνίες και ελαττώματα. Τί θα κάνετε αν δεν αναλάβει την υποθέσει σας κάποιος έμπειρος και ειδικός δικηγόρος;
  6. Από πτώση σε λακκούβα που υπάρχει στην μέση του οδοστρώματος καλυμμένη από τα νερά της βροχής πέφτοντας το αυτοκίνητο σας παθαίνει μικρή ή μεγάλη ζημιά. Χωρίς την ARAG πώς θα αντιμετωπίσετε τα πανάκριβα και χρονοβόρα διοικητικά δικαστήρια;
  7. Ο ασφαλισμένος της ARAG διεκδικεί αποζημίωση όταν το αυτοκίνητο του υποστεί ζημιά: από πτώση σε λακκούβα του οδοστρώματος, από καθίζηση οδοστρώματος, από έργα ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, από φωτιά σε φυλασσόμενο χώρο, από κλοπή, από δόλιες ή κακόβουλες ενέργειες τρίτων.
Συμπέρασμα: Για την ARAG ζημία δεν είναι μόνον η σύγκρουση οχημάτων αλλά κάθε γεγονός που ζημιώνει την περιουσία του ασφαλισμένου της.
 
Συντομεύσεις