Ν.Π. Ιατρών Ι.Σ.Α.

 

Η ARAG σε συνεργασία με το Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, δημιούργησε δύο εξειδικευμένα προγράμματα Νομικής Προστασίας, αποκλειστικά για τα μέλη του Ι.Σ.Α.

Η ARAG πληρώνει για εσάς:

  • τις δικηγορικές αμοιβές
  • τα δικαστικά έξοδα
  • τις αποζημιώσεις των δικαστικών επιμελητών
  • τις αποζημιώσεις κλητευθέντων μαρτύρων και διοριζομένων από το δικαστήριο πραγματογνωμόνων
  • τα έξοδα και τέλη για προσφυγές ενώπιον διοικητικών αρχών και δικαστηρίων
  • την επιδικασθείσα στον αντίδικο δικαστική δαπάνη
ARAG. Το σήμα για Νομική Προστασία στην Ευρώπη.
 
Συντομεύσεις