Ν.Π. Ιατρών Ι.Σ.Α.

 

Η ARAG σε συνεργασία με το Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, δημιούργησε δύο εξειδικευμένα προγράμματα Νομικής Προστασίας, αποκλειστικά για τα μέλη του Ι.Σ.Α.

Συμβουλές

Συνεργάτες και ασφαλισμένοι στην ARAG έχουν την μοναδική δυνατότητα επικοινωνώντας με τα νομικά τμήματα της εταιρίας, άμεσα και υπεύθυνα να παίρνουν νομικές συμβουλές και κατευθύνσεις στα θέματα που τους απασχολούν.

 
Συντομεύσεις