Ατομική Νομική Προστασία

Η ARAG στα μέτρα σου!

Η Ατομική Νομική Προστασία παρέχει στον ασφαλισμένο εκτός των άλλων, εξασφάλιση στην ιδιωτική του ζωή, στην επαγγελματική, με σχέση εξαρτημένης εργασίας και στην παροχή υπηρεσιών με "μπλοκάκι" προς έναν εργοδότη.

Η ARAG πληρώνει για εσάς:

  • τις δικηγορικές αμοιβές
  • τα δικαστικά έξοδα
  • τις αποζημιώσεις των δικαστικών επιμελητών
  • τις αποζημιώσεις κλητευθέντων μαρτύρων και διοριζομένων από το δικαστήριο πραγματογνωμόνων
  • την επιδικασθείσα στον αντίδικο δικαστική δαπάνη
ARAG. Το σήμα για Νομική Προστασία στην Ευρώπη.
 
Συντομεύσεις