Ατομική Νομική Προστασία

Η ARAG στα μέτρα σου!

Η Ατομική Νομική Προστασία παρέχει στον ασφαλισμένο εκτός των άλλων, εξασφάλιση στην ιδιωτική του ζωή, στην επαγγελματική, με σχέση εξαρτημένης εργασίας και στην παροχή υπηρεσιών με "μπλοκάκι" προς έναν εργοδότη.

Συμβουλές

Συνεργάτες και ασφαλισμένοι στην ARAG έχουν την μοναδική δυνατότητα επικοινωνώντας με τα νομικά τμήματα της εταιρίας, άμεσα και υπεύθυνα να παίρνουν νομικές συμβουλές και κατευθύνσεις στα θέματα που τους απασχολούν.

 
Συντομεύσεις