Ν.Π. Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων

 

Η ασφαλιστική προστασία περιλαμβάνει:

Υπεράσπιση σε ποινικά δικαστήρια

Η ARAG σας παρέχει υπεράσπιση σε ποινικά δικαστήρια για ποινικές παραβάσεις που έχουν σχέση με την ασφαλισμένη δραστηριότητα.

Οπως για παράδειγμα:

  • Τραυματισμός ή θάνατος διαμένοντα στο ξενοδοχείο
  • Ο πελάτης τραυματίζεται στην πισίνα και υποβάλει μήνυση

Διαφορές με την ασφαλιστική εταιρία

Για διαφορές του ασφαλισμένου με την ασφαλιστική του εταιρία από ασφαλιστήρια της επιχείρησής του, όπως πυρός, κλοπής και προσωπικών ατυχημάτων.

Οπως για παράδειγμα:

  • Φωτιά στην ξενοδοχειακή επιχείρηση και προκύπτει καθυστέρηση στην αποζημίωση ή διαφορά ως προς το ύψος της αποζημίωσης

Απόκρουση απαιτήσεων και Προσεπίκληση ασφαλιστικής εταιρίας

Η ARAG σας παρέχει την κάλυψη της απόκρουσης απαιτήσεων που μπορεί να έχουν άλλοι από εσάς για θέματα που αφορούν την αστική ευθύνη της επιχείρησής σας, καθώς και την προσεπίκληση της ασφαλίζουσας εταιρίας αστικής ευθύνης.

Οπως για παράδειγμα:

  • Πελάτης τραυματίζεται στην πισίνα ή σε χώρο του ξενοδοχείου και διεκδικεί αποζημίωση.
Με την ARAG, είστε πιο δυνατός.

Online Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

 
Συντομεύσεις