Ν.Π. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Σ.ΕΠ.Ε.

 

Η ARAG σε συνεργασία με το Σ.ΕΠ.Ε., δημιούργησε ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα Νομικής Προστασίας, αποκλειστικά για τους εργαζομένους του.

Δείτε αναλυτικά τις καλύψεις του προγράμματος εδώ: Download

Κατεβάστε το έντυπο για την Αίτηση Ασφάλισης εδώ:Download

Με την ARAG, είστε πιο δυνατός.
 
Συντομεύσεις