Ν.Π. Μελών Σ.Τ.Α.Ε.

 

Η ARAG σε συνεργασία με τον Σ.Τ.Α.Ε. (Σύλλογος Τεχνικών Ασφαλείας Ελλάδος), δημιούργησε ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα Νομικής Προστασίας, αποκλειστικά για τα μέλη του.

Συμβουλές

Συνεργάτες και ασφαλισμένοι στην ARAG έχουν την μοναδική δυνατότητα επικοινωνώντας με τα νομικά τμήματα της εταιρίας, άμεσα και υπεύθυνα να παίρνουν νομικές συμβουλές και κατευθύνσεις στα θέματα που τους απασχολούν.

 
Συντομεύσεις