Εγγραφα Πληροφοριών για το Ασφαλιστικό Προϊόν

 
Ενημέρωση Ν.4583/2018
22.01.2019 2.IPID- Nομική Προστασία Οχήματος και Οδηγού
 
Download
22.01.2019 3.IPID- Nομική Προστασία Επαγγελματικών Οχημάτων (Φορτηγών,Λεωφορείων,Ταξί)
 
Download
22.01.2019 4.IPID- Nομική Προστασία Drones & Χειριστή
 
Download
22.01.2019 5.IPID- Nομική Προστασία Χρήστη Διαδικτύου
 
Download
22.01.2019 6.IPID- Nομική Προστασία Σκαφών Αναψυχής
 
Download
22.01.2019 7.IPID- Nομική Προστασία Διαχειριστών Πολυκατοικιών
 
Download
22.01.2019 8.IPID-Νομική Προστασία Ενστόλων
 
Download
22.01.2019 9.IPID - Νομική Προστασία Καταναλωτή
 
Download
22.01.2019 10.IPID- Νομική Προστασία Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή
 
Download
22.01.2019 11.IPID- Νομική Προστασία Αθλητικών Σωματείων
 
Download
22.01.2019 12.IPID- Νομική Προστασία Διοικητικών Συμβουλίων
 
Download
22.01.2019 13.IPID- Νομική Προστασία Λογιστών Φοροτεχνικών
 
Download
22.01.2019 14.IPID- Νομική Προστασία Διευθυντικών Στελεχών
 
Download
22.01.2019 15.IPID- Νομική Προστασία Ιατρών (ΔΔ)
 
Download
22.01.2019 16.IPID- Νομική Προστασία Ιατρών (ΔΠ)
 
Download
22.01.2019 17.IPID- Νομική Προστασία Κλινικών - Ιατρικών Κέντρων
 
Download
22.01.2019 18.IPID- Νομική Προστασία Διοικητικών Συμβουλίων Συνδικαλιστικών Ενώσεων
 
Download
22.01.2019 19.IPID- Νομική Προστασία Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων
 
Download
22.01.2019 20.IPID- Νομική Προστασία Φυσιοθεραπευτών (ΔΔ)
 
Download
22.01.2019 21.IPID- Νομική Προστασία Δημοσίων Υπαλλήλων
 
Download
22.01.2019 22.IPID- Νομική Προστασία Οικογενειακή
 
Download
22.01.2019 23.IPID- Νομική Προστασία Eπιτηδευματιών και Ελευθέρων Επαγγελματιών
 
Download
22.01.2019 24.IPID- Νομική Προστασία Ιδιωτικών Υπαλλήλων
 
Download
22.01.2019 25.IPID- Νομική Προστασία Αιρετών Αξιωματούχων
 
Download
22.01.2019 26.IPID- Νομική Προστασία Διαφορών Εξ ιδίων Ασφάλιση
 
Download
22.01.2019 27.IPID- Νομική Προστασία Φωτοβολταικών
 
Download
22.01.2019 28.IPID- Νομική Προστασία Προπονητών & Γυμναστών Ερασιτεχνικών Αθλητικών Σωματείων
 
Download
22.01.2019 29.IPID-Νομική Προστασία Διαμεταφορέως
 
Download
22.01.2019 30.IPID-Νομική Προστασία Αγροτών
 
Download
22.01.2019 31.IPID-Νομική Προστασία Σωφρονιστικών Υπαλλήλων
 
Download
22.01.2019 32.IPID-Νομική Προστασία Εκμίσθωσης Ακινήτου
 
Download
23.04.2019 33.IPID-Ιατρών Mε Εξαρτημένη Σχέση Εργασίας ΔΔΕ
 
Download
23.04.2019 34.IPID-Ιατρών , Νοσοκομειακών Ιατρών ΔΠΕ
 
Download
23.04.2019 35.IPID-Ποινική Προστασία Διαχειριστών Αφερεγγυότητας
 
Download
23.04.2019 36.IPID- Νομική Προστασία Εργαστηρίων Φυσιοθεραπείας
 
Download
23.04.2019 37.IPID- Νομική Προστασία Ατομική
 
Download
23.04.2019 38.IPID-Νομική Προστασία Δασολόγων, Δασοπόνων, Δασοφυλάκων και σχετικών κατηγοριών
 
Download
 
Συντομεύσεις