Νομική Προστασία Οχήματος

Ενας δικηγόρος ταξιδεύει μαζί σας.

Νομική Προστασία Οχήματος

  • Οχήματος & Οδηγού

    Ν.Π. Οχήματος & Οδηγού

    Για τον ιδιοκτήτη ή οδηγό οχημάτων δεν φτάνει η υποχρεωτική ασφάλιση της αστικής ευθύνης έναντι τρίτων. Εξίσου σημαντική είναι η ασφάλιση Ν.Π. που εξασφαλίζει τα δικά του συμφέροντα.

  • Επαγγελματική Οχημάτων

    Ν.Π. Επαγγελματικών Οχημάτων

    Επιπρόσθετες καλύψεις για τις ειδικές ανάγκες του ιδιοκτήτη ή οδηγού επαγγελματικών οχημάτων, όπως φορτηγά, ταξί, λεωφορεία.

 
Συντομεύσεις