Ν.Π. Επαγγελματικών Οχημάτων

Οπου και να είστε, είστε σίγουροι

Πρόκειται για παρόμοια κάλυψη με αυτή του ιδιοκτήτη/οδηγού οχήματος αλλά εμπλουτισμένη με συμπληρωματικές ειδικές καλύψεις για τις ανάγκες του ιδιοκτήτη ή οδηγού επαγγελματικού οχήματος, όπως φορτηγά, ταξί, λεωφορία, κλπ.

Σε ποιές περιπτώσεις προστατεύει η ARAG;


ΦΟΡΤΗΓΑ

Εκτός από τις καλύψεις της Ν.Π. Οχήματος & Οδηγού περιλαμβάνονται και:

 • Η διεκδίκηση των απαιτήσεων του ασφαλισμένου από σταλίες.
 • Η διεκδίκηση απαιτήσεων από άρνηση καταβολής κομίστρου (ΦΟΡΤΩΤΙΚΕΣ )
 • Η διεκδίκηση ή απόκρουση απαιτήσεων από διαφορές του ασφαλισμένου με τον οδηγό του, για μισθούς, άδειες, υπερωρίες, ταμεία ασφάλισης κλπ.
 • Η μεσολάβηση και εκπροσώπηση του ασφαλισμένου σε κάθε περίπτωση που δημιουργούνται διαφορές κατά την φόρτωση ή εκφόρτωση του επαγγελματικού αυτοκινήτου, με τον αποστολέα, παραλήπτη ή φορτωτή του εμπορεύματος.
 • Η υπεράσπιση στα ποινικά δικαστήρια, όταν ο ασφαλισμένος κατηγορείται για υπέρβαρο, ταχογράφο, για μη τήρηση βιβλίου δρομολογίων ή εργασίας προσωπικού, για μη έγκυρη έκδοση ή θεώρηση επαγγελματικής άδειας κλπ.

ΤΑΞΙ

Κατηγορίες για:

 • άρνηση μίσθωσης
 • διπλή μίσθωση
 • μίσθωση εκτός διοικητικών ορίων
 • επιλογή πελατών
 • υπερβολικό κόμιστρο κλπ.

Απαιτήσεις:

 • λόγω άρνησης καταβολής κομίστρου
 • εναντίον του οδηγού για μή απόδοση εισπράξεων ή αδικαιολόγητη καθυστέρηση χρήσης αυτοκινήτου κλπ.

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

Κατηγορίες για:

 • μη τήρηση βιβλίου δρομολογίων και βιβλίου προσωπικού (ρεπώ, υπερωρίες κλπ)
 • μεταφορά υπεραρίθμων επιβατών
 • μεταφορά επί κομίστρω

Διεκδίκηση απαιτήσεων για:

 • μή πληρωμή εισιτηρίων, κομίστρων ή άλλων αποζημιώσεων

Η ασφαλιστική προστασία ισχύει για την Ελλάδα και με επέκτασή της στο εξωτερικό.

Τα Δ.Χ. λεωφορεία και φορτηγά καλύπτονται για την Ευρώπη και τις παραμεσόγειες χώρες με ειδικό επασφάλιστρο. Προϋπόθεση της κάλυψης αυτής είναι η ύπαρξη Νομικής Προστασίας Οχήματος.

Με την ARAG, είστε πιο δυνατός.
 
Συντομεύσεις