Ν.Π. Διαχείρισης Πολυκατοικίας

Η διαχείριση γίνεται πιο εύκολη με την ARAG

Η διαχείρηση της πολυκατοικίας γίνεται τώρα πιο εύκολη αφού εξασφαλίζουμε τον διαχειριστή για θέματα που ανακύπτουν κατά την άσκηση των καθηκόντων του, για πράξεις, παραλήψεις ή παραβάσεις.
Επίσης προστατεύονται και οι κοινόχρηστοι χώροι και τα κοινόχρηστα αγαθά.

  • Ενοικος ή συνιδιοκτήτης αρνείται την καταβολή κοινοχρήστων. Εγείρεται αγωγή εναντίον του.
  • Ενοικος ή συνιδιοκτήτης αρνείται ή κωλυσιεργεί την καταβολή δαπάνης αντικατάστασης σωληνώσεων, βαφής του κτιρίου, μονώσεως της ταράτσας κλπ.
  • Ο διαχειριστής κατηγορείται για υγειονομικές παραβάσεις ή εξ’ αμελείας ποινικά αδικήματα που συνδέονται με την άσκηση των καθηκόντων του.
  • Παραδίδεται ελλειπές φορτίο πετρελαίου ή κακής ποιότητας και προκαλεί ζημιές στον λέβητα.
  • Προκύπτουν διαφορές ως προς την τιμή ή την ποιότητα εργασίας ελαιοχρωματισμού κοινοχρήστων χώρων κλπ.
  • Πρόσφατα αγορασμένος καυστήρας ή άλλο για την κοινή χρήση και εξυπηρέτηση μηχάνημα ή εξάρτημα αποδεικνύονται ελαττωματικά.
  • Προκαλούνται ζημιές στους κοινόχρηστους χώρους από υπαιτιότητα τρίτου και εγείρεται αγωγή αποζημίωσης εναντίον του.
Με την ARAG, είστε πιο δυνατός.
 
Συντομεύσεις