Ν.Π. Διαχείρισης Πολυκατοικίας

Η διαχείριση γίνεται πιο εύκολη με την ARAG

Η διαχείρηση της πολυκατοικίας γίνεται τώρα πιο εύκολη αφού εξασφαλίζουμε τον διαχειριστή για θέματα που ανακύπτουν κατά την άσκηση των καθηκόντων του, για πράξεις, παραλήψεις ή παραβάσεις.
Επίσης προστατεύονται και οι κοινόχρηστοι χώροι και τα κοινόχρηστα αγαθά.

Η ARAG πληρώνει για εσάς:

  • τις δικηγορικές αμοιβές
  • τα δικαστικά έξοδα
  • τις αποζημιώσεις των δικαστικών επιμελητών
  • τις αποζημιώσεις κλητευθέντων μαρτύρων και διοριζομένων από το δικαστήριο πραγματογνωμόνων
  • την επιδικασθείσα στον αντίδικο δικαστική δαπάνη
ARAG. Το σήμα για Νομική Προστασία στην Ευρώπη.
 
Συντομεύσεις