Ν.Π. Σκαφών Αναψυχής

Ούριος άνεμος με την ARAG

Για τους ιδιοκτήτες σκάφους αναψυχής έχουμε διαμορφώσει ειδική κάλυψη που τους παρέχει εκτός από την δυνατότητα ποινικής υπεράσπισης για κατηγορίες που απορρέουν από την λειτουργία του σκάφους, όπως τραυματισμός λουόμενου, επικίνδυνη οδήγηση κοντά στην παραλία, έλλειψη σωστικών αλλά και την διεκδίκηση απαιτήσεων προς τρίτους που μπορεί να έχουν σχέση με την ιδιότητα τους ως ιδιοκτητών σκάφους αναψυχής.

Η ασφαλιστική προστασία παρέχεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:


Ποινική Νομική Προστασία

Οταν ο ασφαλισμένος κατηγορείται για τραυματισμό ή θάνατο λουομένου ή ψαρά από αμέλεια με το σκάφος, καθώς επίσης και για ρύπανση της θάλασσας, επικίνδυνη οδήγηση, οδήγηση κοντά στην παραλία, έλλειψη σωστικών και γενικά για μή τήρηση των διατάξεων που αφορούν την ναυσιπλοϊα, τον ελλιμενισμό, την καθέλκυση, την παραβολή, την ρυμούλκηση, την αγκυροβόληση κλπ., η ARAG αναλαμβάνει να υπερασπίσει τον ίδιον και τους συνεπιβαίνοντες στα αρμόδια ποινικά δικαστήρια μέχρι τον Αρειο Πάγο.

Νομική Προστασία Αποζημίωσης

Αν ο ασφαλισμένος έχει απαιτήσεις, για σωματικές βλάβες που προκλήθηκαν σ΄αυτόν ή στους συνεπιβαίνοντες από υπαιτιότητα τρίτου, η ARAG αναλαμβάνει να διεκδικήσει εξώδικα και δικαστικά τις αξιώσεις του, εναντίον του υπαιτίου ή της ασφαλιστικής του εταιρίας.

Το ίδιο θα συμβεί αν έχει απαιτήσεις για ζημίες που προκάλεσαν άλλοι στο ασφαλισμένο του σκάφος, κατά τον πλού, την παραβολή, τον απόπλου, την αγκυροβόληση, την ρυμούλκηση κλπ.

Νομική Προστασία Διαφορών εξ Ιδίων Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων και άλλων συμβάσεων

Επιπλέον η ARAG διεκδικεί τις απαιτήσεις του ασφαλισμένου κατά της ασφαλιστικής του εταιρείας, εφόσον αυτή δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από ασφαλιστήρια συμβόλαιο, που αφορούν το σκάφος. Τέλος, η ARAG παραφυλάσσει τα δικαιώματά του ασφαλισμένου, στις συμβατικές διαφορές που αναφύονται και αφορούν το σκάφος όπως, ελαττωματική επισκευή στο ναυπηγείο, μη καταβολή συμφωνηθέντος ναύλου από τους ναυλωτές, μη καταβολή του υπολοίπου τιμήματος σε περίπτωση πώλησης κλπ.

Η Νομική Προστασία Σκαφών Αναψυχής ισχύει για τις ασφαλιστικές περιπτώσεις που θα επισυμβούν στα χωρικά ύδατα της Ελλάδος, και εφ΄όσον αρμοδιότητα έχουν τα ελληνικά δικαστήρια.Η κάλυψη αφορά τον ασφαλισμένο και επεκτείνεται στα επιβαίνοντα μέλη της οικογενείας του, στα μέλη του πληρώματος και στα δωρεάν μεταφερόμενα άτομα.

Με την ARAG, είστε πιο δυνατός.
 
Συντομεύσεις