Ν.Π. Οχήματος & Οδηγού

Περισσότερη σιγουριά στο ταξίδι σας

Ολοκληρώνει το υποχρεωτικό ασφαλιστήριο αστικής ευθύνης έναντι τρίτων & εξασφαλίζει τον ίδιο τον ιδιοκτήτη ή οδηγό του οχήματος, να διεκδικεί τα έννομα δικαιώματα του, χωρίς καμιά απολύτως οικονομική επιβάρυνση.
Μια εξαιρετικά χρήσιμη κάλυψη που τον βγάζει από τα δύσκολα.

Σε ποιές περιπτώσεις προστατεύει η ARAG;


Στο τροχαίο ατύχημα

Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος εμπλακεί σ' ένα αυτοκινητιστικό ατύχημα, που δεν ευθύνεται ή η υπαιτιότητα είναι αμφισβητούμενη η ARAG αναλαμβάνει να διεκδικήσει για λογαριασμό του αποζημίωση ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων, για:

  • τα έξοδα επισκευής του αυτοκινήτου του,
  • την οικονομική ζημιά που υφίσταται από την απώλεια, στέρηση ή μη χρήση του ζημιωθέντος οχήματος,
  • τα διαφυγόντα κέρδη,
  • τη μείωση τής εμπορικής αξίας του αυτοκινήτου,
  • τα νοσοκομειακά και ιατρικά έξοδα,
  • την ψυχική οδύνη όταν υπάρχει τραυματισμός,
  • την χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης,
  • τα έξοδα μίσθωσης ταξί,
  • την διεκδίκηση της ιδιοσυμμετοχής σε περίπτωση μικτής ασφάλισης κλπ.

Στα ποινικά αδικήματα

Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος κατηγορείται για τον εξ' αμελείας θάνατο ή τραυματισμό τρίτου προσώπου, η ARAG αναλαμβάνει τα έξοδα της υπεράσπισής του σ' όλα τα ποινικά δικαστήρια μέχρι τον Αρειο Πάγο.

Στην τροχαία παράβαση

Οταν ο ασφαλισμένος υποπέσει σε τροχαία παράβαση ή αδίκημα, η ARAG αναλαμβάνει τα έξοδα της ποινικής του υπεράσπισης, όπως παραπάνω.

Στην αγορά, πώληση και επισκευή αυτοκινήτου

Οταν ο ασφαλισμένος έχει διαφορές που προκύπτουν από την αγορά, πώληση, ανταλλαγή ή επισκευή του ασφαλισμένου αυτοκινήτου του, η ARAG αναλαμβάνει να διεκδικήσει τις αστικές του απαιτήσεις κατά του αντιδίκου.

Στην αφαίρεση άδειας, διπλώματος ή πινακίδων

Σε περίπτωση που αφαιρεθεί η άδεια κυκλοφορίας, το δίπλωμα οδήγησης ή οι πινακίδες του αυτοκινήτου αναλαμβάνουμε τα έξοδα, τις απαραίτητες ενστάσεις και προσφυγές στις αρμόδιες διοικητικές αρχές και διοικητικά δικαστήρια.

Με την ασφαλιστική εταιρία

Οταν ο ασφαλισμένος έχει διαφορές με την δική του ασφαλιστική εταιρία από ασφαλιστήρια μικτής κάλυψης, φωτιάς ή κλοπής του αυτοκινήτου του, η ARAG είναι στο πλευρό του για να διεκδικήσει τα νόμιμα δικαιώματα του.

Προστασία εκτός Ελλάδος

Στο Εξωτερικό

Για όσες περιπτώσεις παρέχεται Νομική Προστασία στην Ελλάδα για τις ίδιες προστατεύουμε τον ασφαλισμένο μας και σε ολόκληρη την Ευρώπη καθώς και στις χώρες που βρέχονται από την Μεσόγειο Θάλασσα. Εδώ θα πρέπει να ληφθούν υπ' όψιν τα ιδιαίτερα προβλήματα που παρουσιάζει ένα τροχαίο συμβάν εκτός Ελλάδος.

Δεν είναι μόνο το πρόβλημα της γλώσσας που αντιμετωπίζει ο κάθε οδηγός στο εξωτερικό αλλά πολύ περισσότερο οι υπέρογκες αμοιβές εκτιμητών, ειδικών πραγματογνωμόνων και κυρίως των δικηγόρων που είναι βεβαίως δική μας υπόθεση.

Παρόμοιες όμως δυσκολίες παρουσιάζονται και όταν γίνει μία σύγκρουση με ένα αλλοδαπό όχημα στην Ελλάδα. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται ειδική νομοθεσία και ειδικές διαδικασίες διακανονισμού της ζημιάς.

Οι ασφαλισμένοι όμως της ARAG δεν έχουν να σκεφθούν τέτοιου είδους προβλήματα, γιατί η ARAG αναλαμβάνει όλες τις σχετικές δαπάνες και ένα επιτελείο γλωσσομαθών διακανονιστών και δικηγόρων τους συμπαρίσταται διαρκώς.

Με την ARAG, είστε πιο δυνατός.

Online Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

 
Συντομεύσεις