Ν.Π. Πυροσβεστών

 

Η ελληνική κοινωνία τίμησε και τιμά τους ηρωικούς πυροσβέστες όταν κάθε φορά έρχονται αντιμέτωποι με την πύρινη λαίλαπα. Στην καθημερινή του ζωή όμως, ο πυροσβέστης είναι ένας εργαζόμενος με προβλήματα εργασιακά και συγχρόνως εκτεθειμένος σε κινδύνους. Η ARAG με το πρόγραμμα Νομικής Προστασίας Πυροσβεστών τον βοηθά στη λύση των προβλημάτων του.

Η ARAG πληρώνει για εσάς:

  • τις δικηγορικές αμοιβές
  • τα δικαστικά έξοδα
  • τις αποζημιώσεις των δικαστικών επιμελητών
  • τις αποζημιώσεις κλητευθέντων μαρτύρων και διοριζομένων από το δικαστήριο πραγματογνωμόνων
  • τα έξοδα και τέλη για προσφυγές ενώπιον διοικητικών αρχών και δικαστηρίων
  • την επιδικασθείσα στον αντίδικο δικαστική δαπάνη
ARAG. Το σήμα για Νομική Προστασία στην Ευρώπη.
 
Συντομεύσεις