Ν.Π. Εξωτερικών Φρουρών

 

Καθημερινά η ευθύνη αλλά και η προσωπική ακεραιότητα των Εξωτερικών Φρουρών, για την εξασφάλιση της ασφάλειας των Καταστημάτων Κράτησης, εξωτερικών χώρων, πέριξ αυτών κτλ, είναι μεγάλη και μπορεί να δοκιμαστεί ανά πάσα στιγμή. Σε μια τέτοια καθημερινή αβεβαιότητα, ο Εξωτερικός Φρουρός χρειάζεται και εκείνος προστασία και εξασφάλιση για τα νομικά θέματα που μπορεί να προκύψουν. Με το πρόγραμμα αυτό η ARAG τους προσφέρει λύσεις στα προβλήματα που τους απασχολούν.

Η ARAG πληρώνει για εσάς:

  • τις δικηγορικές αμοιβές
  • τα δικαστικά έξοδα
  • τις αποζημιώσεις των δικαστικών επιμελητών
  • τις αποζημιώσεις κλητευθέντων μαρτύρων και διοριζομένων από το δικαστήριο πραγματογνωμόνων
  • τα έξοδα και τέλη για προσφυγές ενώπιον διοικητικών αρχών και δικαστηρίων
  • την επιδικασθείσα στον αντίδικο δικαστική δαπάνη
ARAG. Το σήμα για Νομική Προστασία στην Ευρώπη.
 
Συντομεύσεις