Ν.Π. Οδηγών Δ.Μ.Μ.

 

Ένα ακόμα ιδιαίτερα διαδεδομένο πρόγραμμα νομικής προστασίας είναι αυτό τον υπαλλήλων των ΔΜΜ. Σχεδιασμένο προσεκτικά από την ARAG για να προσφέρει την εξασφάλιση στους οδηγούς των μέσων μαζικής μεταφοράς από μια ευρεία γκάμα συχνών προβλημάτων που μπορεί να αντιμετωπίσουν κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

Η ARAG πληρώνει για εσάς:

  • τις δικηγορικές αμοιβές
  • τα δικαστικά έξοδα
  • τις αποζημιώσεις των δικαστικών επιμελητών
  • τις αποζημιώσεις κλητευθέντων μαρτύρων και διοριζομένων από το δικαστήριο πραγματογνωμόνων
  • τα έξοδα και τέλη για προσφυγές ενώπιον διοικητικών αρχών και δικαστηρίων
  • την επιδικασθείσα στον αντίδικο δικαστική δαπάνη
ARAG. Το σήμα για Νομική Προστασία στην Ευρώπη.
 
Συντομεύσεις