Ν.Π. Ελεγκτών - Σταθμαρχών ΕΘΕΛ

 

Ελεγκτές και σταθμάρχες μπορούν πλέον να αισθάνονται σίγουροι αφού με το πρόγραμμα αυτό εξασφαλίζονται από πλήθος καθημερινών θεμάτων που προκύπτουν κατά τη άσκηση των καθηκόντων τους.

Η ARAG πληρώνει για εσάς:

  • τις δικηγορικές αμοιβές
  • τα δικαστικά έξοδα
  • τις αποζημιώσεις των δικαστικών επιμελητών
  • τις αποζημιώσεις κλητευθέντων μαρτύρων και διοριζομένων από το δικαστήριο πραγματογνωμόνων
  • τα έξοδα και τέλη για προσφυγές ενώπιον διοικητικών αρχών και δικαστηρίων
  • την επιδικασθείσα στον αντίδικο δικαστική δαπάνη
ARAG. Το σήμα για Νομική Προστασία στην Ευρώπη.
 
Συντομεύσεις