Ν.Π. Υπαλλήλων ΟΣΕ ΕΔΙΣΥ ΤΡΑΙΝΟΣΕ

 

Η ARAG στέκεται στο πλευρό τους τόσο στα θέματα που σχετίζονται με την επαγγελματική τους ιδιότητα ως υπαλλήλων αλλά και σε θέματα ποινικής υπεράσπισης.

Η ARAG καλύπτει τα εξής:

Εργασιακές Διαφορές

Οπως για παράδειγμα:

  • Απολογία στις περιπτώσεις καταγγελιών ή αναφορών
  • Δικαιώματα αδείας
  • Λανθασμένος υπολογισμός υπερωριών
  • Παρακράτηση μισθού
  • Απόσπαση - Μετάθεση - Μετάταξη
  • Αποζημίωση από εργατικό ατύχημα
  • Απόλυση
  • Κρίσεις - Προαγωγές
  • Βλαπτικές μεταβολές
  • Διαφορές που προκύπτουν με το ταμείο ασφάλισης

Στις ανωτέρω περιπτώσεις αλλά και σε κάθε άλλη περίπτωση που παραβλάπτονται τα νόμιμα δικαιώματα των ασφαλισμένων ως μισθωτών από πράξεις ή παραλείψεις του εργοδότη τους, η ARAG είναι στο πλευρό τους αναλαμβάνοντας τα έξοδα για εξώδικη ή δικαστική ικανοποίηση των αξιώσεών τους.

Την Υποβολή Μήνυσης

Την υποβολή μήνυσης στις περιπτώσεις ψευδούς καταμήνυσης, εξύβρισης, χειροδικίας εφόσον έχουν σχέση με την επαγγελματική δραστηριότητα. Επί πλέον καλύπτεται η παράσταση πολιτικής αγωγής.

Ποινική Υπεράσπιση

Η ασφαλιστική αυτή κάλυψη, αφορά στην υπεράσπιση των ασφαλισμένων ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων, για κατηγοριές που αναφέρονται στην εξ΄αμελείας παράβαση ποινικών διατάξεων κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

Με την ARAG, είστε πιο δυνατός.
 
Συντομεύσεις