Ν.Π. Ενοχικών Συμβάσεων

Η νομική απάντηση στους οφειλέτες σας

Για τον επιχειρηματία εκείνον που θέλει μια ολοκληρωμένη προστασία της επιχείρησής του με αυτήν την κάλυψη του παρέχεται η επιπλέον δυνατότητα να διεκδικεί αποτελεσματικά τις αξιώσεις κατά των οφειλετών του.

Η ασφαλιστική προστασία περιλαμβάνει:

Νομική Προστασία για Διαφορές από Εμπορικές Συναλλαγές ή Συμβάσεις

Τις διαφορές που θα προκύψουν από τις συμβάσεις των επαγγελματιών ή επιχειρήσεων με τους πελάτες ή προμηθευτές τους στην Ελλάδα.

Οπως για παράδειγμα:

  • αξιώσεις από διαμαρτυρημένες συναλλαγματικές
  • αξιώσεις από ακάλυπτες επιταγές
  • απλήρωτα τιμολόγια
  • αλληλόχρεους λογαριασμούς
  • διαφορές με τους προμηθευτές από μή έγκαιρη παράδοση αγαθών, ελαττωματική ποιότητα, υπαναχώρηση στα συμφωνηθέντα κ.ο.κ.

Εννοείται ότι η κάλυψη ισχύει για διαφορές από εμπορικές συναλλαγές, που θα προκύψουν μετά την ημερομηνία ασφάλισης και των οποίων η πράξη συναλλαγής ανάγεται σε χρόνο μεταγενέστερο της ασφάλισης.

Plafond και Ασφαλιστικό Ποσό

Ως Plafond ασφάλισης ή επίδικα ποσά εννοούμε το ύψος της απαίτησης που μπορεί να διεκδικήσει ο ασφαλισμένος μέσα στην ασφαλιστική περίοδο ενός έτους π.χ. από διαμαρτυρημένα γραμμάτια ή ακάλυπτες επιταγές ύψους μέχρι 3.000 € ή 6.000 € κ.ο.κ.

Το ασφαλιστικό ποσό της ARAG γι΄αυτού του είδους τις ασφαλίσεις, συμφωνείται και αναφέρεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Η κάλυψη ενοχικών συμβάσεων παρέχεται μόνο αν προϋπάρχει η απλή επαγγελματική ασφάλιση ή παρέχεται μαζί με την απλή επαγγελματική και ισχύει για την Ελλάδα.

Ποιόν προστατεύει η ARAG;

Εσάς με την ιδιότητά σας σαν επιτηδευματία ή ελεύθερο επαγγελματία για μια επαγγελματική δραστηριότητα, η οποία θα αναφέρεται στο ασφαλιστήριο.

Η κάλυψη παρέχεται για νομικές διαφορές στην Ελλάδα και εφόσον συντρέχει αρμοδιότητα ελληνικών δικαστηρίων.

Με την ARAG, είστε πιο δυνατός.
 
Συντομεύσεις