idite na glavni sadržaj idite na pretraživanje idite na stranicu za kontakte idite na mapu stranice

κ. Π. Σωτηρχέλλης | Συμμετοχή του CFO σε κρίσιμες αποφάσεις της διοίκησης

Συνέντευξη κ. Π, Σωτηρχέλλη στο Ασφαλιστικό Marketing.
Στη συμβολή του CFO στην λειτουργία των ασφαλιστικών εταιρειών σε και την ενεργή συμμετοχή του στη λήψη των αποφάσεων αναφέρεται σε συνέντευξή του στο A.M. o κ. Παναγιώτης Σωτηρχέλλης, CFO της ARAG Hellas. Όπως αναλύει “η σωστή οργάνωση και λειτουργία τους η «καθαρότητα», η παρακολούθηση μέσω των αριθμών -και όχι μόνο- της πορείας της, των αδυναμιών και των ευκαιριών, που μόνο με την άριστη συνεργασία μεταξύ όλων των τμημάτων της επιχείρησης μπορεί να επιτευχθεί, οδηγεί σε διαπιστώσεις, σε συμπεράσματα, σε προτάσεις, σε λύσεις και σε κάθε περίπτωση είναι το εργαλείο για μία οικονομική οντότητα”.

1. Τι αποτυπώνουν οι οικονομικοί δείκτες για την πορεία της εταιρείας σας το 2022; Ποιοι οι στόχοι για το 2023;

Οι οικονομικοί δείκτες του 2022 αποτυπώνουν την λελογισμένη οργάνωση και διοίκηση της επιχείρησής μας, που στόχο έχει την διεύρυνση των αποδεκτών των πολύτιμων υπηρεσιών της, την κατά προτεραιότητα εξασφάλιση της ικανότητάς της να υπηρετεί τις ανάγκες των ασφαλισμένων της (επαρκή/αξιόπιστα αποθέματα), σε συνδυασμό με τον έλεγχο του κόστους, για την ύπαρξη θετικών οικονομικών αποτελεσμάτων. Με τον τρόπο αυτό, ο δρόμος της προς το μέλλον μπορεί να εξασφαλίζει την εξυπηρέτηση των αναγκών των πελατών της και την ασφαλή πορεία και μεγέθυνσή της. Οι στόχοι της για το μέλλον είναι η ικανότητά της να ικανοποιεί με άριστο τρόπο τις πολυποίκιλες εξειδικευμένες απαιτήσεις των πελατών της και η μακροβιότητά της, μέσα από ένα σχέδιο διαρκούς και ελεγχόμενης ανάπτυξης. Τέλος αξίζει να τονισθεί ότι όλοι εμείς είμαστε δεσμευμένοι σε μία εταιρική κουλτούρα αξιών που υποστηρίζει την ποιότητα και την διαφορετικότητα των ανθρώπων μας.

2. Υπάρχουν σημεία-κλειδιά στο σχεδιασμό που κάνει μία εταιρεία για να μειώσει τα κόστη της;

Ο προϋπολογισμός των εσόδων και των εξόδων της για τα επόμενα έτη, κάτι που γίνεται από την ίδρυση της δικής μας εταιρίας και ο ουσιαστικός έλεγχος της επίτευξης όλων των στόχων που θέτει, είναι η βάση της επιτυχίας της και είμαστε υπερήφανοι που το υπηρετούμε άξια σύμφωνα με τους κανόνες που θέτει η μητρική μας εταιρία. Τέτοιοι κανόνες που αποτελούν σημεία κλειδιά είναι το κεντρικά κατευθυνόμενο Strategic Planning Dialogue που γίνεται δύο φορές τον χρόνο και ελέγχει πώς εξελίσσεται η αρχική πρόβλεψη του έτους, δίνοντας έτσι την δυνατότητα έγκαιρης αναπροσαρμογής του ετήσιου στόχου και βάση αυτού των στόχων της επόμενης τριετίας

3. Υπάρχουν αδυναμίες ή στοιχεία που πρέπει να αλλάξουν, κατά τη γνώμη σας, και προς ποια κατεύθυνση όσον αφορά τα IFRS;

Οι κανόνες απεικόνισης των οικονομικών καταστάσεων με βάση τα Διεθνή Χρηματοοικονομικά Πρότυπα Αναφοράς, ως κοινή γλώσσα επικοινωνίας ανεξάρτητα από το ποιον και σε ποια χώρα συντάσσονται, απεικονίζουν τις οικονομικές καταστάσεις βάσει της λογικής και όχι βάσει της επιθυμίας οποιουδήποτε, να δείξει ή να ωφεληθεί οτιδήποτε. Αυτό αποτελεί εργαλείο για αντικειμενικές συγκρίσεις, αναλύσεις, σκέψεις, κρίσεις και αποφάσεις. Στην περίπτωση της ARAG Ελλάδος, όλες οι προσαρμογές που σχετίζονται με κανονιστικές αλλαγές όπως τα IFRS σχεδιάζονται σε επίπεδο Ομίλου και εφαρμόζονται με καθοδήγηση από την Γερμανία. Όλες οι σημαντικές αλλαγές στις υφιστάμενες πρακτικές μιας ασφαλιστικής επιχείρησης, χρειάζονται σωστή προσαρμογή και απαιτούν αρκετές εργατοώρες για τις απαιτούμενες αλλαγές στα συστήματα και τις υφιστάμενες διαδικασίες, αυξάνοντας τα λειτουργικά κόστη κάθε εταιρίας.

4. Ποιες είναι οι βασικές αρμοδιότητες ενός CFO σε ασφαλιστική εταιρεία και σε τι βαθμό το έργο και η απόδοσή σας εξαρτάται από την διασύνδεση και τη συνεργασία τμημάτων στην εταιρεία;

Το λογιστικό και οικονομικό τμήμα μιας επιχείρησης είναι η καρδιά της. Η σωστή οργάνωση και λειτουργία τους η «καθαρότητα», η παρακολούθηση μέσω των αριθμών -και όχι μόνο- της πορείας της, των αδυναμιών και των ευκαιριών, που μόνο με την άριστη συνεργασία μεταξύ όλων των τμημάτων της επιχείρησης μπορεί να επιτευχθεί, οδηγεί σε διαπιστώσεις, σε συμπεράσματα, σε προτάσεις, σε λύσεις και σε κάθε περίπτωση είναι το εργαλείο για μία οικονομική οντότητα. Ειδικά μετά την εισαγωγή του κανονιστικού πλαισίου Φερεγγυότητα ΙΙ, ο ρόλος αυτός έγινε ιδιαίτερα πολύπλοκος αφού πέραν την ανάγκης για την εις βάθος κατανόηση των παραγόντων που επηρεάζουν την φερεγγυότητα της εταιρίας σε βάθος χρόνου, αυξήθηκαν σημαντικά οι υποχρεώσεις αναφορών προς τη Διοίκηση αλλά και προς τις εποπτικές αρχές, ενώ ενισχύθηκε σημαντικά το πλαίσιο ελέγχου των εργασιών. Γεγονός είναι λοιπόν πως ρόλος του σημερινού CFO είναι πολύ αναβαθμισμένος, γίνεται συνεχώς ευρύτερος και λόγω της νομοθεσίας που διαρκώς μετασχηματίζεται και πέραν του οικονομικού αποτυπώματος που παρακολουθεί, συμμετέχει ενεργά στη λήψη σημαντικών αποφάσεων της διοίκησης.

Παναγιώτης Σωτηρχέλλης
CFO, ARAG SE Υποκατάστημα Ελλάδος

Συχνές Ερωτήσεις

Διαβάστε εδώ τις απαντήσεις στις πιο συχνές ερωτήσεις σας.

Η Εταιρία

Η κορυφαία, διεθνής ασφαλιστική εταιρία με εξειδίκευση στη Νομική Προστασία.

Οι Υπηρεσίες μας

Δείτε αναλυτικά τις υπηρεσίες που σας παρέχουμε.